Ga naar de inhoud
Overdenkingen bij de Bijbelstudies over het heiligdom

Preken over
groeien in het geloof:

#1 | Groeien volgens Gods plan
Genade, waarheid en verlossende tijd
Jezus kwam op aarde vol genade en vol waarheid (Johannes 1:4). Genade zonder waarheid is niet liefdevol.  Waarheid zonder genade is gemeen.  God is beide. 
Het is wanneer genade en waarheid samenkomen dat er groei plaatsvindt.  Mensen kunnen pas veranderen en groeien als ze zich veilig en geborgen voelen.  Hier is genade voor nodig, liefdevolle relaties. Binnen die omgeving zijn mensen bereid om te veranderen, te groeien. 
Na de zondeval heeft God de mens aan het infuus van genade en waarheid gelegd.  God geeft hiervoor de mens de tijd, verlossende tijd.  Het is aan ons om gebruik te maken van deze tijd. 
#2a | opnieuw geboren worden
opnieuw geboren worden | nicodemus

Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’  Matteüs 4:17 (NBV)  Deze tekst is de overgang tussen de jonge jaren van Jezus en zijn verkondiging.  De kern van de boodschap van Jezus vinden we in de Bergrede (Matteüs 5-7).  De eerste verzen van deze Bergrede noemen we de zaligsprekingen.  Het zijn mooie verzen, maar wist u dat ze ook een stappenplan waren om geestelijk te groeien?

In deze overdenking vinden we het stappenplan van Jezus om geestelijk te groeien.

#3 | Groeien volgens Gods plan
Stap voor stap dichter bij Jezus | de zaligsprekingen

Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’  Matteüs 4:17 (NBV)  Deze tekst is de overgang tussen de jonge jaren van Jezus en zijn verkondiging.  De kern van de boodschap van Jezus vinden we in de Bergrede (Matteüs 5-7).  De eerste verzen van deze Bergrede noemen we de zaligsprekingen.  Het zijn mooie verzen, maar wist u dat ze ook een stappenplan waren om geestelijk te groeien?

In deze overdenking vinden we het stappenplan van Jezus om geestelijk te groeien.

#4 | de groeiladder van Petrus
de ladder van petrus en de gelijkenis van de zaaier

Zijn we gered door ons geloof of door onze werken.

In deze overdenking gaan we ons geloof aan het werk zetten.

We kennen allemaal wel de gelijkenis van de zaaier.  Jezus vertelde deze gelijkenis over zaad dat op verschillende plekken viel.  Het zaad dat in de goede grond viel, ontkiemde, gaf wortels en schoot op om vrucht te dragen.

Petrus verteld in 2 Petrus 1 over hoe het geloof, wanneer dit aan het werk gezet wordt het ook veel vrucht kan dragen.  Petrus laat elke keer wat toevoegen aan het geloof, zodat het zich ontwikkeld en vrucht gaat dragen.

in de planning:

#2b | Opnieuw geboren worden – groeien als een kind

#5 | Heer, leer ons – het geloof in een notendop

#6 | Omgaan met moeilijkheden – Geloof in de knoop!?

Ga naar de inhoud