Ga naar de inhoud

Copyright

De materialen die via deze website worden aangeboden vallen onder copyright van de auteur.
 
Bij materiaal van anderen wordt zo goed mogelijk een referentie of verwijzing geplaatst.
 
Veel van de materialen zijn over de afgelopen vijftien jaar verzameld, waarbij niet kan worden uitgesloten dat de materialen tekst of grafische elementen bevatten die vallen onder het copyright van anderen dan de auteur.  In bepaalde gevallen is een eventueel copyright niet meer goed te achterhalen.
Wilt u in dat geval zo vriendelijk zijn om contact op te nemen met de beheerder van de website, zodat dit hersteld kan worden.
 
 

© 2021 | Antwoorden in de Bijbel | Duco Kerssen

© 2021-2023 | Grafisch werk | Antwoorden in de Bijbel | Duco Kerssen

© 2004 | Nieuwe Bijbelvertaling | Tenzij anders vermeld zijn Bijbelteksten op deze website, lessen en presentaties ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2004.

CC BY SA |  Illustraties Bijbelverhalen  | Tenzij anders vermeld: Sweet Publishing | freebibleimages.org
Ga naar de inhoud