Ga naar de inhoud

Geloofsovertuiging

Inclusief

Gods familie | geborgen in liefde

God is onze Vader in de Hemel

Wij zijn allen kinderen van God en daarbij elkaars broers en zussen.  Daarmee zijn we allen gelijk en is er geen verschil tussen mensen in rang, stand, vorm, kleur of gevoelens.  Iedereen hoort erbij

In een familie staat liefde, verbondenheid en steun centraal.  Veroordeling en partijdigheid heeft er geen plek.

Startpunt

Advent traditie | veilig verbonden

Het startpunt is de Advent traditie.

Hierbij is een uitspraak van James White uit 1853 ons startpunt en kern.

  • Sabbat
  • Liefdevolle band | liefde voor de waarheid, elkaar, en de wereld
  • Wederkomst  
  • Geboden volgen
  • Voorbereiding op Jezus komst

Bijbel als basis

Sola Scriptura | groeien in geloof

De Bijbel als geheel is de basis van het geloof. Er zijn geen geloofspunten.  

Er is het vertrouwen dat onder leiding van Gods Heilige Geest door de gezamenlijke Bijbelstudie dat God antwoorden geeft op vragen in deze tijd.

Er is ruimte voor verschil van meningen, maar twistgesprekken over geloofspunten horen hier niet thuis.

Organisatie

Beweging | uit volwassenheid in geloof delen

‘Antwoorden in de Bijbel’ is geen officieel onderdeel van een institutionele kerk of traditioneel kerkgenootschap.  

Hoewel elke medewerking verbonden is met zijn of haar kerk is ‘Antwoorden in de Bijbel’ geheel dienstbaar tot en als ondersteuning van de groei van gelovigen die God volgen en aanbidden.

Ga naar de inhoud