Ga naar de inhoud
Overdenkingen bij de Bijbelstudies over het heiligdom

Preken over
het heiligdom:

#1 | Het doel van het heiligdom
Het doel van het heiligdom: God wil bij ons wonen!

Het heiligdom geeft de gelovige inzicht in Gods woord en Zijn verlossingsplan.

Tijdens de tweede grote opwekking dachten veel Christenen wereldwijd dat Jezus zou terugkomen in 1844.  Hij kwam niet terug ze dachten te lezen in de Bijbel.  Waarom legden ze de Bijbel verkeerd uit?  Ze hadden niet genoeg begrip van de werking en boodschap van het heiligdom.

Het heiligdom is niet alleen voor de Joden.  Het heeft niet afgedaan omdat het in het oude testament staat.  Ja, het heiligdom is vervuld in Jezus Christus, maar we kunnen nog steeds leren van deze mooie les van God in beelden.  Sterker nog, de hele Bijbel staat vol met beelden en symbolen vanuit het Heiligdom.  Zonder goede kennis van het heiligdom kunnen we de Bijbel minder goed begrijpen.

#3 | Het aardse heiligdom
Het verhaal van de gemeente in Gods heiligdom

De achtergrond voor deze overdenking is Exodus 26, de bouwbeschrijving van de tabernakel. Bijna alle kleuren, materialen, maten en attributen van het heiligdom verwijzen naar het verlossingswerk van Jezus. Maar niet alle! De muren van de tent van het heiligdom verwijzen naar de mens, de gemeente van God. De omschrijving van de muren vertelt ons veel over Gods doel voor de gemeente.

Door de hele Bijbel vinden we het verlangen van God om in ons midden te wonen (Exodus 25:8; Openbaring 21:3).  Het beeld van de muren van het heiligdom vertelt dat God in het midden van de gemeente woont.  Dit verhaal is het bouwplan van Gods gemeente.

#6 | het priesterschap
Het priesterschap van alle gelovigen

God had bij de Sinaï als doel dat iedereen, het hele volk God zou mogen naderen. Het volk Israël zou een koninkrijk van priesters worden. Maar het volk was er niet klaar voor.  Het levitisch priesterschap werd ingesteld.
Maar als God een doel voor ogen heeft, gaat hij er ook voor. Na de overwinning van Jezus over de dood en de zonde, worden alle gelovigen precies dat wat God met het volk Israël voor ogen had:  PRIESTERS
Dit noemen we het priesterschap van alle gelovigen.
Dat maakt ons allemaal: Priesters.  Er zijn veel parallellen tussen het priesterschap in het oude testament en de Christen, de doop, het avondmaal, het offeren en het onderwijzen.  We kunnen van het priesterschap in het oude testament leren over de levenswijze en taak van de Christen.

#10 | het boek Hebreeën
Een overzicht om te downloaden
Het heiligdom in Hebreeën - Paulus legt het duidelijk uit
Het boek Hebreeën staat vol met termen over het heiligdom. Maar wat probeert de schrijver duidelijk te maken?  Hiervoor is het handig om de structuur van het Bijbelboek beter te begrijpen.
 
Geen preek, maar wel een overzicht: hier vindt u de mogelijkheid om een document te downloaden met de tekst van het boek Hebreeën. 
 
Tussen de teksten zijn kopjes geplaatst, die een beter inzicht geven in de structuur van deze uiteenzetting.  Belangrijke teksten zijn dikgedrukt of onderstreept.  Samenvattingen in een kader geplaatst.
 
In verband met copyrightbeperkingen zijn gedeelten van de Bijbeltekst in dit document grijs gemaakt. U kunt desondanks  in dit document de structuur van het boek Hebreeën volgen. De grijs gemaakte teksten zijn in uw eigen bijbel na te lezen.
 
Hopelijk geeft dit overzicht wat meer duidelijkheid bij het bestuderen van het boek Hebreeën.
 

De gebruikte Bijbeltekst in dit document is van  de Nieuwe Bijbelvertaling , © 2005  Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2004.

in de toekomst:

#2 | het hemels heiligdom – wat doet Jezus nu in de hemel?

#4 | het dagelijkse werk in het heiligdom – hoe werkt vergeving

#5 | het jaarlijkse werk in het heiligdom – Gods verlossingsplan

#7 | de hogepriester – waarom is hij zo belangrijk?

#8 | de offers in de Bijbel – moeten wij nog steeds offeren?

#9 | het heiligdom in het nieuwe testament – een les in beelden

#10 | het heiligdom in Hebreeën – Paulus legt het duidelijk uit

#11 | het heiligdom in Daniël – eindelijk Daniël begrijpen

#12 | het heiligdom in Openbaring – Gods heiligdom in de hemel

Ga naar de inhoud