Ga naar de inhoud

Online Bijbelstudie:

'Studie in Openbaring'

dinsdagavonden
20.00 - 20.45 uur

15 januari 2022 - 31 januari 2023

Een Bijbelboek voor deze tijd

  Dit Bijbelboek gaat over nu en de toekomst !

•  God vertelt in dit boek over hoe Jezus Christus bezig is om alle gelovigen te redden van de zonde!

•   Het is een boodschap voor alle gelovigen die willen weten wat God van hen vraagt.

Een moeilijk boek, eenvoudig gemaakt!

  Symbolen in het boek Openbaring worden uitgelegd en komen tot leven.

  Herken de verhalen uit het Oude Testament, waarnaar verwezen wordt.

  Gebruik het schematisch overzicht van het boek om Openbaring beter te begrijpen.

  Ga de boodschap  van het boek beter begrijpen en leer het door te geven aan anderen.

Ga naar de inhoud