Ga naar de inhoud

Sabbatschool in Actie

‘De Sabbatschool zou één van de belangrijkste instrumenten moeten zijn, het meest effectief in het brengen van mensen naar Christus.’

 Ellen White, Testimonies on Sabbath school work, p. 10

 
 

Deze handleiding is geschreven voor de leiders van de groepen van Sabbatschool in Actie.  Het heeft als doel om je te helpen om leiding te geven aan een succesvolle Sabbatschool in Actie groep.

Leiderschap in de groepen is een van de belangrijkste ingrediënten voor het succes van Sabbatschool in Actie.  Wat fijn dat jij bereid bent om je hiervoor in te zetten! 

Ik wil je veel succes wensen met je Sabbatschool in Actie groep en ik weet dat wanneer Sabbatschool in Actie goed wordt toegepast je de zegeningen in de groep zult ervaren en het positieve effect ervan zal zien in de gemeente.

Duco D. Kerssen

Ga naar de inhoud