Ga naar de inhoud

Online Bijbelstudie:

Groeien in geloof

dinsdagavonden
21.00 - 21.45 uur

29 juni 2022 - 1 februari 2023

Jou geloof kan groeien!

  Jij kan groeien in geloof !

•  Geloof ontwikkeld zich net als dat kinderen groeien naar volwassenheid.

•   Het geloof ontwikkelen in de omgang met anderen.

Het proces van groeien in geloof

  Opnieuw geboren worden, net als een baby geboren wordt.

  Leren hoe we geestelijk groeien tot volwassenheid aan de hand van hoe een kind opgroeit en volwassen wordt.

  Het stappenplan van Jezus in de zaligsprekingen.

  De lessen van Jezus in de Bergrede.

  De groeiladder van Petrus en de gelijkenis van de zaaier.

Ga naar de inhoud